‘Eng heemlech Bedrohung déi mir ni virdru konfrontéiert hunn’: Liz Cheney op Trump – CNN Video