‘Wat huet d’Regierung Angscht?’ D’Maria Ressa schwätzt nom Uerteel am filippinesche Geriicht (2020) – CNN Video